Song: Jai Ganesha Singer: Vishal Mishra Composer: Vishal Mishra Lyrics: Akshay Tripathi Music Arranged & Produced by: Vishal Mishra Additional Music Production: Ishan Das & Bixal Music Assistants: Kumar Gaurav Singh, Trihangku Lahkar & Bixal Backing Vocals: Kumar Gaurav Singh, Akash Ojha, Bixal, Ayush Anand, Divya Tawde, Seema Lele, Vandana Kulkarni, Ratna Parab & Sharmistha […]